Basiscursus Kwekersrecht 23 en 30 september 2019

De Universiteit Leiden organiseert een tweedaagse basiscursus Kwekersrecht. Tijdens de cursus worden de fundamenten van het kwekersrecht behandeld. De cursus vindt plaats op 23 en 30 september 2019.

Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen € 495 in plaats van € 995.

Voor meer informatie of wil jij je aanmelden, klik dan op de volgende link: https://www.paoleiden.nl/cursusaanbod/2019/basiscursus-kwekersrecht-2019/

10 september 2019 cursusmiddag PAS en fosfaatrechten

Het Instituut voor voor Agrarisch Recht organiseert 10 september aanstaande een studiemiddag. Prof. mr. D.W. (Willem) Bruil én mr. F.H. (Franca) Damen praten jullie bij!

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Voor meer informatie of wil jij je aanmelden, klik dan op de volgende link: https://www.iar.nl/cursus/pas-en-fosfaatrechten

Invulling Drei-Lander-Seminar

Op 6 en 7 februari 2020 organiseert de Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR) een Drei-Länder-Seminar. Plaats van handeling zal Bonn zijn. Het thema van het seminar, bestemd voor Duitse, Nederlandse en Belgische agrarisch recht-juristen, -fiscalisten en andere geïnteresseerden, zal ‘de omzetting van de Europese Nitraatrichtlijnen in nationale regelgeving’ zijn.

 

Verdere informatie volgt op een later tijdstip.

Bijeenkomst Mileu en Landbouw (VMR) 26 september 2019

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) werkt met een groep auteurs aan de bundel ‘Milieu en Landbouw’. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er eventuele andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Tijdens een bijeenkomst van de VMR op donderdag 26 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur worden de bevindingen van de auteurs besproken. De leden van de VAR worden ook van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de VMR.

Maak kennis met de sprekers op het jubileum van 12 april a.s.

Ter voorbereiding op het jubileum van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 12 april a.s. is een interview afgenomen met de sprekers op die dag.

 • Martijn de Klerk Msc. hydroloog en verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau FutureWater in Wageningen, geeft enthousiast een inkijkje in de landbouwontwikkelingen in de wereld en de veranderingen die daar plaatsvinden vanwege de toenemende extremen in het klimaat. Op de lustrumbijeenkomst brengt hij een boeiend verhaal over klimaatverandering, ontwikkelingen in de waterhuishouding en landbouw en adaptatiemogelijkheden. Lees het interview hier.
 • Gerard Backx is werkzaam bij HZPC, en geeft een inkijkje in de wereld van ‘pootaardappelen’ en gaat daarbij in op de kansen, de rol  van de Nederlandse landbouw binnen de internationale ontwikkeling. Lees het interview hier.
 • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt. Oscar Meuffels is directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie en vertelt enthousiast over de toekomst van de positie van Nederland in de internationale zuivelmarkt, gaat in op duurzaamheid en zal tijdens de lustrumbijeenkomst ingaan op de internationale en nationale ontwikkelingen en hoe sommige ontwikkelingen in het buitenland de zuivelproductie in Nederland beïnvloeden. Lees het interview hier.

Voor meer informatie over het Jubileum, bijvoorbeeld voor de locatie, het aanmelden, klik hier.

AVG, wat doet de VAR hiermee?

De privacywet (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Consumenten hebben meer rechten en organisaties moeten aan meer verplichtingen voldoen. Dat betekent voor de VAR onder meer dat duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens worden vastgelegd en wat er met die gegevens gebeurd. De VAR heeft inmiddels een AVG verklaring en een Privacy Policy, beide zijn hieronder te downloaden.

Heb je vragen over de privacywet, stuur dan een mail naar hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl.

 

Downloads:

12 april 2019 Jubileum “Vergezichten op de landbouw”

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 60ste Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 12 april 2019 in het Plantion aan de Wellensiekstraat 4 te Ede.

Zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit! Het thema zal zijn: “Hoe verder met de landbouw in Nederland in ‘n  werelds perspectief?“.

In een prijsstellende omgeving delen drie toonzettende inleiders hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan op de landbouw NL 2.0.

Waar gaan we naar toe? Krijgen we ooit Waterrechten? Zien we in 2050 vooral stadsboerderijen of juist megastallen? Of stappen we massaal over op high tech veredeling van klimaatbestendige gewassen? En wat kan dat betekenen voor het agrarisch recht?

Sprekers zijn onder meer:

 • Martijn de Klerk Msc. (FutureWater);
 • Gerard Backx (CEO) (HZPC);
 • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt (Nederlandse Zuivel Organisatie).

 

Programma
Het programma vangt om 09.00 uur aan met ontvangst. De dag zal rond 16:30 uur eindigen met een borrel.

Na afloop van het wetenschappelijke deel wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de ALV 2018, het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019.

 

Kosten
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten 100,- euro, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

 

Opleidingspunten
Bij de volgende organisaties zullen punten worden aangevraagd:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  – heeft 6 PE punten toegekend
 • de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs – heeft 3 PE punten toegekend
 • de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat – heeft 6 PE punten toegekend
 • de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat
 • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters – heeft 3 PE punten toegekend

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of het bijwonen van de jaarvergadering hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren. In voorgaande jaren heeft de Nederlandse Orde van Advocaten aan het bijwonen van de jaarvergadering vier opleidingspunten toegekend.

 

Aanmelden
NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Informatie
Vereniging voor Agrarisch Recht
Mevrouw mr. H.A. van Basten (secretaris/penningmeester VAR)
hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl
www.verenigingagrarischrecht.nl
Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 3

SAVE THE DATE: Lustrumbijeenkomst 60 jaar Vereniging voor Agrarisch Recht

De VAR wordt 60 jaar. Maar, zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit!

Vergezichten op de Landbouw – vrijdag 12 april 2019

Hoe verder met de landbouw in NL in een werelds perspectief?
In een prijsstellende omgeving delen drie toonzettende inleiders hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan op de landbouw NL 2.0.
Waar gaan we naar toe? Krijgen we ooit Waterrechten? Zien we in 2050 vooral stadsboerderijen of juist megastallen? Of stappen we massaal over op high tech veredeling van klimaatbestendige gewassen? En wat kan dat betekenen voor het agarisch recht?

Don’t be square, just be there!