Preadviezen Jaarvergadering 20 april 2018

Ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 20 april 2018 zijn twee pre adviezen geschreven. De pre adviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

mr. H. Zeilmaker – Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening;
mr. E. Aarts- Participatie in duurzame energieprojecten op agrarische grond: do’s, don’ts & who’s boss?

 

Voor meer informatie over de jaarvergadering en de aanmelding klik hier.

20 april 2018 Jaarvergadering “Duurzaamheid in de landbouw”

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 59ste Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 20 april 2018 in het Openluchtmuseum aan de Hoeferlaan 4 te Arnhem. De vergadering bestaat uit twee delen, een wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. Het thema van het wetenschappelijk deel is: “Duurzaamheid in de landbouw“. Duurzaamheid in de landbouw kent vele facetten en verschijningsvormen. Er zijn vaak tegengestelde belangen en de materie is breed en soms complex. Een aantal elementen zijn:

 • Een (rechts)filosofische of -sociologische benadering van het begrip duurzaamheid en de doorwerking in de agrarische sector;
 • Energie: hoe kunnen we op een duurzame wijze energie opwekken en verbruiken en wat kan de agrarische sector hierbij doen (de energietransitie);
 • Duurzaamheid en controle in de sectoren melkvee, akkerbouw en tuinbouw. Welke regelingen zijn er? Er zijn bestuursrechtelijk regelingen maar ook sectorale of bedrijfsregeling die voorzien in duurzaamheid en de controle daarop. Welke subsidieregelingen zijn er?
 • Participatie in en realisatie van wind- en zonneparken;
 • Mogelijkheden van onteigening en gedoogplichten voor de plaatsing van windmolens of het verwijderen van verouderde windmolens;
 • Fiscaliteit.

Op de jaarvergadering staat een aantal aspecten van en rondom duurzaamheid op het programma.

Door de volgende pre-adviseurs zal een preadvies worden verzorgd:
– mr. H. Zeilmaker – Overheidsinstrumenten Onteigeningen gedoogplichten bij de energietransitie
– mr. E. Aarts – Participatie en afdwingbaarheid in wind- / zonneparken en energietransitie en de agrarische sector

De preadviezen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht en deze site, klik hier.

Tijdens de jaarvergadering zullen de preadviezen worden toegelicht door de pre adviseurs en zullen korte pitches worden gehouden door:

 • mr. T. van der Meulen (IPO),
 • W. Verhaak, E. Bots (Windunie),
 • F. van der Schans (CLM); en
 • dr. L.AP. Lotz (WUR).

 

Programma
09.00 – 09.45 Ontvangst
09.45 – 10.45 Toelichting door preadviseur
10.45 – 11.05 Korte pitch
11.05 – 11.20 Pauze
11.20 – 12.30 Toelichting door preadviseur
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 korte pitch
14.00 – 14.30 Korte pitch
14.30 – 14.50 Pauze
14.50 – 15.20 Korte pitch
15.20 – 15.50 Korte pitch
15.50 – 16.30 Algemene Ledenvergadering
16.30 Borrel

Na afloop van het wetenschappelijke deel wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de ALV 2017, het financieel overzicht 2017 en de begroting 2018.

 

Kosten
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten 100,- euro, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

 

Opleidingspunten
Door de volgende organisaties zijn de volgende opleidingspunten aan de Jaarvergadering toegekend:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – 5 studiepunten
 • de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs -3 PE-punten
 • de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat – 5 PE-punten
 • het Register Belastingadviseurs – 4,5 PE-punten
 • de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat – 5 PE punten 

Verder zijn punten aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. In het kader van de permanente educatie van de NRVT kunnen deelnemers aan de Jaarvergadering bijeenkomst deze activiteit vastleggen bij de ‘NRVT vrije keuze ruimte’.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of het bijwonen van de jaarvergadering hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren. In voorgaande jaren heeft de Nederlandse Orde van Advocaten aan het bijwonen van de jaarvergadering vier opleidingspunten toegekend.

 

Aanmelden
NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

 

Informatie
Vereniging voor Agrarisch Recht
Mevrouw mr. H.A. van Basten (secretaris/penningmeester VAR)
hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl
www.verenigingagrarischrecht.nl
Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 3

Aankondiging 59ste Jaarvergadering: 20 april 2018

Noteer alvast in uw agenda: op vrijdag 20 april 2018 vindt de jaarlijkse Jaarvergadering van de VAR plaats. Het thema is “Duurzaamheid in de landbouw“.

Duurzaamheid in de landbouw kent vele facetten en voorkomingsvormen. Er zijn vaak tegengestelde belangen en de materie is breed en soms complex. Een aantal elementen kunnen zijn:

 • Een (rechts)filosofische of -sociologische benadering van het begrijp duurzaamheid en de doorwerking in de agrarische sector;
 • Energie: hoe kunnen we op een duurzame wijze energie opwekken en verbruiken en wat kan de agrarische sector hierbij doen (de energietransitie);
 • Duurzaamheid en controle in de sectoren melkvee, akkerbouw en tuinbouw. Welke regelingen zijn er?  Er zijn bestuursrechtelijk regelingen maar ook sectorale of bedrijfsregeling die voorzien in duurzaamheid en de controle daarop. Welke subsidieregelingen zijn er?
 • Participatie in en realisatie van wind- en zonneparken;
 • Mogelijkheden van onteigening en gedoogplichten voor de plaatsing van windmolens of het verwijderen van verouderde windmolens;
 • Fiscaliteit.

Op de jaarvergadering staat een aantal aspecten van en rondom duurzaamheid op het programma.

De pre-adviseurs zijn nog niet bekend.

CEDR-congres 21 t/m 23 september Lille

De Vereniging voor Agrarisch Recht is aangesloten bij het Europese Comité Européen de Droit Rural (CEDR). Het CEDR organiseert om de twee jaar een internationaal congres en colloquium over een of meer thema’s op het gebied van agrarisch recht. Deze thema’s worden gezamenlijk vastgesteld en hebben meestal een Europeesrechtelijke invalshoek. Ook rechtsvergelijking komt aan de orde.

Het congres vindt plaats van 21 tot en met 23 september 2017. Voor het  programma en het aanmeldformulier klik hier: CEDR-21-23-sept.-2017-Bulletin d’inscription-inscription.

Preadviezen Jaarvergadering 12 mei 2017

Ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 12 mei 2017 zijn drie pre adviezen geschreven. De pre adviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

 

Voor meer informatie over de jaarvergadering en de aanmelding Aankondiging Ledenvergadering VAR 2017.