Home

De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Doel is de wetenschappelijke en praktische beoefening van het agrarisch recht te stimuleren. Dit gebeurt door studiedagen, discussiebijeenkomsten, excursies en andere activiteiten te organiseren én door publicaties te verzorgen over actuele thema’s. Bij agrarisch recht kan worden gedacht aan specifiek op de landbouw gerichte rechtsgebieden als pacht, Europees landbouwbeleid, meststoffenregelgeving en gewasbescherming maar ook aan onderdelen van het recht die niet exclusief de landbouw betreffen maar waarmee de agrarische praktijk wel veelvuldig wordt geconfronteerd, zoals natuurbeschermingsrecht, waterwetgeving,de wetgeving betreffende de personenvennootschap of familievermogensrecht.

 

Lees verder >>