Lidmaatschap

Wat biedt het lidmaatschap?

Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht hebben tegen gereduceerde prijzen toegang tot het wetenschappelijk gedeelte van de jaarvergadering en andere wetenschappelijke bijeenkomsten en studiedagen. Ook genieten leden korting op de toegangsprijs van enkele door het Instituut voor Agrarisch Recht georganiseerde bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse Actualiteitendag Agrarisch Recht. Daarnaast is de Vereniging het forum waar vakgenoten elkaar ontmoeten. Dit alleen al maakt het lidmaatschap onontbeerlijk.

Bedrijfslidmaatschap

Naast het gewone lidmaatschap kent de VAR een lidmaatschap voor bedrijven en instellingen. Het bedrijf of de instelling kan een persoon afvaardigen die dezelfde voordelen geniet als een gewoon lid.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap bedraagt 45,- euro per jaar. Als u zich gedurende het jaar opgeeft, wordt de contributie niet naar rato verminderd. Het is bij een persoonlijk lidmaatschap niet mogelijk om de factuur op een andere naam (bijvoorbeeld van uw werkgever of uw eigen bedrijf) te zetten dan die van het lid zelf.

Een bedrijfslidmaatschap kost 250,- euro per jaar.

Bestuur

Opzeggen

Een lidmaatschap kan gedurende het jaar per 31 december worden opgezegd. Indien het lidmaatschap eerder wordt opgezegd, vindt geen (gedeeltelijke) terugbetaling van de contributie plaats.

AVG