Aankondiging 59ste Jaarvergadering: 20 april 2018

Noteer alvast in uw agenda: op vrijdag 20 april 2018 vindt de jaarlijkse Jaarvergadering van de VAR plaats. Het thema is “Duurzaamheid in de landbouw“.

Duurzaamheid in de landbouw kent vele facetten en voorkomingsvormen. Er zijn vaak tegengestelde belangen en de materie is breed en soms complex. Een aantal elementen kunnen zijn:

  • Een (rechts)filosofische of -sociologische benadering van het begrijp duurzaamheid en de doorwerking in de agrarische sector;
  • Energie: hoe kunnen we op een duurzame wijze energie opwekken en verbruiken en wat kan de agrarische sector hierbij doen (de energietransitie);
  • Duurzaamheid en controle in de sectoren melkvee, akkerbouw en tuinbouw. Welke regelingen zijn er?  Er zijn bestuursrechtelijk regelingen maar ook sectorale of bedrijfsregeling die voorzien in duurzaamheid en de controle daarop. Welke subsidieregelingen zijn er?
  • Participatie in en realisatie van wind- en zonneparken;
  • Mogelijkheden van onteigening en gedoogplichten voor de plaatsing van windmolens of het verwijderen van verouderde windmolens;
  • Fiscaliteit.

Op de jaarvergadering staat een aantal aspecten van en rondom duurzaamheid op het programma.

Ten behoeve van de jaarvergadering zijn twee pre adviezen geschreven. De pre adviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

mr. H. Zeilmaker – Windturbines: ‘nieuw voor oud’ en ‘oud voor nieuw’, gedoogplicht en onteigening;
mr. E. Aarts – Participatie in duurzame energieprojecten op agrarische grond: do’s, don’ts & who’s boss?