AVG, wat doet de VAR hiermee?

De privacywet (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Consumenten hebben meer rechten en organisaties moeten aan meer verplichtingen voldoen. Dat betekent voor de VAR onder meer dat duidelijk moet zijn welke persoonsgegevens worden vastgelegd en wat er met die gegevens gebeurd. De VAR heeft inmiddels een AVG verklaring en een Privacy Policy, beide zijn hieronder te downloaden.

Heb je vragen over de privacywet, stuur dan een mail naar hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl.

 

Downloads: