Bijeenkomst Mileu en Landbouw (VMR) 26 september 2019

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) werkt met een groep auteurs aan de bundel ‘Milieu en Landbouw’. Deze bundel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, toegespitst op de vraag hoe effectief bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er eventuele andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Tijdens een bijeenkomst van de VMR op donderdag 26 september 2019 van 13.00 tot 17.00 uur worden de bevindingen van de auteurs besproken. De leden van de VAR worden ook van harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van de VMR.