Bijeenkomst ‘Vergroeningsmaatregelen onder het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ te Utrecht

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met Jeroen Rheinfeld, en werd georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Vereniging voor Agrarisch Recht.