Jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht 2024

Hierbij nodigen wij u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 31 mei 2024 in het Musis & Stadstheater Arnhem aan de Velperbinnensingel 15, 6811 BP Arnhem.
Musis is gelegen in het centrum van Arnhem, prima bereikbaar met de fiets, auto en het openbaar vervoer.

Het thema is dit jaar ‘De omgevingswet door een agrarische bril’.

Door de volgende preadviseurs zal een preadvies worden verzorgd:

  • ‘De Omgevingswet: een totale stelselwijziging voor de agrarische sector’ door Lars Pronk (Hooglander Advocaten);
  • ‘Het Nationaal Programma Landelijk Gebied als programma in de zin van de Omgevingswet: een papieren tijger?’ door Ralph Frins (Tilburg University en rechtbank Oost-Brabant) en Dick Peters (Tilburg University en rechtbank Zeeland-West-Brabant);
  • ‘Gedoogplichten onder de Omgevingswet’ door Gert-Jan de Jager (Kneppelhout Advocaten).

De preadviezen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Tijdens de jaarvergadering zal het preadvies van Lars Pronk worden toegelicht door Coen van Reeken (Ministerie van EZK/LNV). De twee andere preadviezen worden toegelicht door de preadviseurs zelf. De bespreking van de preadviezen zal worden afgewisseld met twee pitches:

  • ‘De Omgevingswet geeft de eliminatieregel vervormd weer’ door Lodewijk Valk (Hoge Raad);
  • ‘Een fiscale blik op de Omgevingswet’ door André Verduijn (adviesbureau Countus)

PROGRAMMA
09.30 – 10.00   Ontvangst + koffie
10.00 – 10.15   Opening door voorzitter
10.15 – 11.30   Preadvies Lars Pronk
11.30 – 11.45   Pauze
11.45 – 13.00   Preadvies Ralph Frins en Dick Peters
13.00 – 14.00   Lunch
14.00 – 15.15   Preadvies Gert-Jan de Jager
15.15 – 15.30   Pauze
15.30 – 16.20   Forumdiscussie
16.20 – 16.30   ALV
16.30               Einde/borrel

KOSTEN
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht en medewerkers van een organisatie die als zodanig lid is van de vereniging (bedrijfslidmaatschap) betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wel aan te melden (zie onderstaande link).
Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten € 100,–, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

AANMELDEN
Aanmelden voor de Jaarvergadering kan via deze link.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.