Jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht 2021

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 62ste Jaarvergadering. De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 10 september 2021 bij de Rabobank te Utrecht (Croeselaan 18).

Jaarvergadering
Het onderwerp is ‘het recht rondom de kringlooplandbouw’.
Het programma vangt om 9:00 uur aan, met ontvangst koffie/thee.

Programma jaarvergadering VAR

09.00-09.40: ontvangst + koffie
09.40-10.00: Carin van Huët (directeur food&agri Rabobank)
10.00-11.00: Alex Datema (BoerenNatuur)
11.00-11.45: pauze
11.45-12.30: Frank Remerie ((Land van Ons)
12.30-13.30: lunch
13.30-14.30: Frits van der Schans (CLM Onderzoek en Advies) over de herbezinning mestbeleid
14.30-15.00: forumdiscussie
15.00-15.45: pauze
15.45-16.30: ALV
16.30:           borrel

Na afloop wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de voorgaande ALV, het financieel overzicht 2020 en de begroting 2021.

Kosten
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten € 100,– inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

Reizen
We adviseren de leden om te reizen per trein naar de Rabobank te Utrecht (Croeselaan 18). Er kan bij de Rabobank eveneens geparkeerd worden met de auto. Er zal uitvraag worden gedaan wie met de auto naar de Rabobank komt.

Aanmelden
NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen via de volgende link:
https://billetto.nl/e/jaarvergadering-vereniging-voor-agrarisch-recht-Tickets-561987

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Als gevolg van de 1,5 meter maatregel is er een beperkt aantal tickets beschikbaar. Wees er dus snel bij. Zijn er geen tickets meer, stuur dan een mail naar a.vandervis@countus.nl. Indien mogelijk wordt het aantal tickets nog uitgebreid en krijgt u hierover bericht.

Informatie
Vereniging voor Agrarisch Recht
Andreas van der Vis (secretaris VAR)
avandervis@verenigingagrarischrecht.nl
www.verenigingagrarischrecht.nl

Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 39