12 oktober 2023: Bijeenkomst ‘Vergroeningsmaatregelen onder het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met Jeroen Rheinfeld, en wordt georganiseerd door de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Vereniging voor Agrarisch Recht.

Meer informatie vindt u hier.