Preadviezen Jaarvergadering 2022

Ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht op vrijdag 30 september 2022 zijn drie preadviezen geschreven. De preadviezen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Daarnaast vindt u ze door hieronder op de links te klikken.

mr. ing. H.J van den Kerkhof – Fiscale aspecten stikstofemissieruimte

mr. N. Bouwman – De civiele kant van stikstof. Een praktijkgerichte juridische benadering van de handel in stikstofrechten

mr. M.I.J. Toonders – Stikstof en innovatie in de veehouderij