12 april 2019 Jubileum “Vergezichten op de landbouw”

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 60ste Jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 12 april 2019 in het Plantion aan de Wellensiekstraat 4 te Ede.

Zoals bij een moderne vitale zestiger hoort, gaan we niet achterom kijken, maar juist vooruit! Het thema zal zijn: “Hoe verder met de landbouw in Nederland in ‘n  werelds perspectief?“.

In een prijsstellende omgeving delen drie toonzettende inleiders hun vooruitblik op internationale landbouw, klimaatontwikkeling en agro-business en de betekenis hiervan op de landbouw NL 2.0.

Waar gaan we naar toe? Krijgen we ooit Waterrechten? Zien we in 2050 vooral stadsboerderijen of juist megastallen? Of stappen we massaal over op high tech veredeling van klimaatbestendige gewassen? En wat kan dat betekenen voor het agrarisch recht?

Sprekers zijn onder meer:

  • Martijn de Klerk Msc. (FutureWater);
  • Gerard Backx (CEO) (HZPC);
  • Oscar Meuffels & Tjitske Bolt (Nederlandse Zuivel Organisatie).

 

Programma
Het programma vangt om 09.00 uur aan met ontvangst. De dag zal rond 16:30 uur eindigen met een borrel.

Na afloop van het wetenschappelijke deel wordt zoals gebruikelijk de jaarlijkse huishoudelijke vergadering gehouden. De leden worden van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. Leden ontvangen voor de vergadering een agenda voor de huishoudelijke vergadering, een jaarverslag, het verslag van de ALV 2018, het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019.

 

Kosten
Leden van de Vereniging voor Agrarisch Recht betalen geen deelnamekosten, maar dienen zich uiteraard wél aan te melden (zie hierna). Bent u geen lid van de vereniging? Dan bedragen de deelnamekosten 100,- euro, inclusief lunch, koffie/ thee en een afsluitende borrel.

 

Opleidingspunten
Bij de volgende organisaties zullen punten worden aangevraagd:

  • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  – heeft 6 PE punten toegekend
  • de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs – heeft 3 PE punten toegekend
  • de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat – heeft 6 PE punten toegekend
  • de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat
  • Nederlandse Vereniging van Rentmeesters – heeft 3 PE punten toegekend

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf beoordelen of het bijwonen van de jaarvergadering hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren. In voorgaande jaren heeft de Nederlandse Orde van Advocaten aan het bijwonen van de jaarvergadering vier opleidingspunten toegekend.

 

Aanmelden
NB! U dient zich dit jaar aan te melden door een ticket aan te vragen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Informatie
Vereniging voor Agrarisch Recht
Mevrouw mr. H.A. van Basten (secretaris/penningmeester VAR)
hvanbasten@verenigingagrarischrecht.nl
www.verenigingagrarischrecht.nl
Rabobank Utrecht IBAN rekeningnummer NL11 RABO 0336 8523 3