Invulling Drei-Lander-Seminar

Op 6 en 7 februari 2020 organiseert de Deutsche Gesellschaft für Agrarrecht (DGAR) een Drei-Länder-Seminar. Plaats van handeling zal Bonn zijn. Het thema van het seminar, bestemd voor Duitse, Nederlandse en Belgische agrarisch recht-juristen, -fiscalisten en andere geïnteresseerden, zal ‘de omzetting van de Europese Nitraatrichtlijnen in nationale regelgeving’ zijn.

 

Verdere informatie volgt op een later tijdstip.